فروش ورق آجدار

٠٢١٢٢٦٢٢٦٨٠ ٠٢١٢٢٣٨٠٩٦٣ ورق آجدار نوعی ورق گرم  است که بیشتر برای سطوح شیبدار یا نزدیک پرتگاه استفاده می‌شود تا از سرخوردن افراد و یا اشیاء جلوگیری…

ادامه مطلب