ورق دريايي GLA

فروش ورق دريايي ٠٢١٢٢٦٢٢٦٨٠📞 ٠٢١٢٢٣٨٠٩٦٣📞 ورق دريايي با استاندارد های A36 ،GL-A و ورق LR-A تولید و عرضه می شوند. ورق دريايي GL-A دارای استحکام تسلیم∗ ۲۳۵MPa…

ادامه مطلب