فروش ورق A283

ورق A283 کاربردهای ورق آلیاژی A283 ورق آلیاژی A283 برای صنایع اصلی نظیر: مخزن سازینفتگازپتروشیمیکشتی سازیاسکله سازیدیواره ماشین آلاتقطعات صنعتی،مورد استفاده قرار می گیرد. ورق…

ادامه مطلب